Ergotherapie voor jùllie

Voor de ontwikkeling van kinderen is de rol die de ouders/opvoeders spelen cruciaal. Daarom richt ik mij binnen mijn behandeling niet alleen op het kind maar op iedereen om het kind heen. Hierbij is het streven om voor het kind een omgeving te creëren waarin het zich optimaal kan ontwikkelen.

De ouders/opvoeders zijn degenen die in het dagelijks leven het meest tijd doorbrengen met het kind en het dichtst bij het kind staan. Daarom besluiten we gezamenlijk over de behandeling en de uitvoering daarvan. In de praktijk spelen de ouders/opvoeders een actieve rol in aanleren van vaardigheden. In de behandeling krijgen ouders/opvoeders handvatten om dit goed uit te kunnen voeren.

Samenwerking en afstemming met andere deskundigen zoals de kinderfysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk, leerkrachten en groepsbegeleiding zijn in de therapie ook essentieel.

De behandeling vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie of op de plaats waar het kind het meest is. Dit zorgt voor een therapie die nauw aansluit bij het dagelijks leven van het kind.

De therapie begint altijd met samen uitzoeken op welk gebied de hulpvragen liggen en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden.