Werkwijze en Vergoeding

De behandeling vindt vooral in de thuissituatie plaats. Maar dit kan ook op school, het kinderdagverblijf of op de opvang zijn, afhankelijk van waar de vragen liggen. De behandeling is vaak het meest effectief op de plek waar de vragen zich voor doen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

U kunt een aanmelding telefonisch of per email doen waarna u een aanmeldformulier ontvangt. Ergotherapie Lies Lucassen biedt DTE, direct toegankelijke ergotherapie, waardoor een verwijzing door een arts geen vereiste is.

Mocht u toch worden doorverwezen door arts of specialist, vraag deze dan het verwijsformulier in te vullen.

In een vraag gesprek worden de problemen in kaart gebracht en wordt de hulpvraag geformuleerd. Er worden concrete behandeldoelen geformuleerd en met de omgeving wordt gekeken hoe de behandeling vorm kan krijgen. Wie is hierbij betrokken, ouders, leerkrachten, groepsbegeleiders. Zo nodig wordt er een observatie op locatie gedaan van de problemen maar wordt er ook gekeken wat de mogelijkheden zijn. Er worden oplossingsmogelijkheden besproken en uitgeprobeerd.

Er kan overleg plaats vinden met de huisarts, specialist of andere behandelaars zoals fysiotherapeut, logopedist of groepsbegeleiding. Hiervoor vraag ik altijd vooraf uw toestemming. Aan het einde van de behandeling vindt er vaak een terugkoppeling naar andere partijen plaats.

Vergoeding / verwijzing

Ergotherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. In het Basispakket is een standaard vergoeding van 10 uur per kalenderjaar opgenomen.