Wie is Lies Lucassen

Na enige jaren als fysiotherapeut gewerkt te hebben, heb in 1996 de opleiding ergotherapie afgerond. Sindsdien heb ik als ergotherapeut gewerkt op diverse plaatsen in de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs. Naast mijn eigen praktijk werk ik als ergotherapeut op de Mytylschool Lyndesteyn in Beetsterzwaag.

Vanuit mijn praktijk bied ik een totaal pakket aan ergotherapie aan. Ik werk bij voorkeur bij kinderen thuis, op school of tijdens de dagbesteding. Hiermee is direct aan te sluiten is bij vragen uit het dagelijks leven en zijn meteen toepasbare oplossingen aan te reiken en te trainen in de praktijksituatie.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van de complexe zitproblematiek, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, transfers, handfunctie en optimaliseren van de zelfstandigheid. Ik werk met een grote diversiteit aan doelgroepen waaronder EMB (ernstig meervoudig beperkte) kinderen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het geven van training op het gebied van tillen en transfers aan ouders over verzorgenden.

Een bijzonder project waarmee ik mij de laatste jaren intensief bezig houd is (baby)CIMT , het trainen van zeer jonge kinderen met Cerebrale Parese in de leeftijd vanaf 0 jaar. Hierbinnen staat met name het verbeteren van de handfunctie centraal.

Ik volg regelmatig scholingen om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer 89901629890.